הגישה ההתנהגותית יכולה להשתלב בכל פעילות או פרויקט חינוכי. מודלים מגוונים של טיפול המבוסס על ניתוח התנהגות יכולים להתאים לכל מסגרת חינוכית בהתאם למאפייניה ולפרופיל הילדים והצוות החינוכי.

טיפולים מבוססי ניתוח התנהגות יכולים להתקיים בפורמט פרטני, זוגי או קבוצתי.

דוגמא לפרויקט קבוצתי המשלב ניתוח התנהגות בכדורגל:

חיים לנציאנו מאמן הכדורגל האגדי, התנדב לקחת חלק בפרויקט מיוחד של כדורגל וניתוח התנהגות, בהובלת מנתחות ההתנהגות של גני התקשורת בפרח. מנתחות ההתנהגות שזיהו את האהבה הגדולה של הילדים לכדורגל החליטו ללמד את הילדים במסגרת פעילות חוויתית ומהנה. נעשתה חשיבה מקצועית רחבה של מנתחות ההתנהגות והוגדרו מטרות, יעדים ודרכי ביצוע. הילדים למדו בהנאה רבה את כללי המשחק, יחד עם מגוון מיומנויות חברתיות וכישורי חיים שתורגלו במסגרת הקבוצה.