ניתוח התנהגות בעמותות וארגונים

מנתחי התנהגות מועסקים כיום במגוון מסגרות לקידום ילדים עם צרכים מיוחדים ואוטיזם בפרט, למשל בגני תקשורת ומעונות יום שיקומיים, דרך עמותות או ארגונים. במסגרת עבודתם הם נדרשים לבנות וליישם תכניות פרטניות, קבוצתיות וגניות, להדריך סייעות, צוותים חינוכיים והורים ולתת מענה מקצועי רחב בתחום ניתוח התנהגות.

עבודתם של מנתחי ההתנהגות במסגרות הציבוריות שונה מהעבודה במסגרת תכניות ביתיות ומזמנת אתגרים והתמודדויות ייחודיות הדורשות מענה וליווי מקצועי, מערך הדרכה  ובקרה על שירותי ניתוח התנהגות הניתנים מטעם הארגון. 

איך אני יכולה לעזור?

 • ניסיון בהקמה ותפעול סקטור ניתוח התנהגות במסגרת החינוכית-טיפולית
 • בניית מערך הדרכה ותמיכה מקצועית למנתחי התנהגות
 • סיוע בגיוס ומיון מנתחי התנהגות בעלי הכישורים הרלוונטיים למסגרת
 • בקרה ופיקוח על מתן שירותי ניתוח התנהגות ועל עבודתם של מנתחי ההתנהגות במסגרת
 • הדרכה מקצועית שבועית/דו שבועית למנתחי ההתנהגות
 • הכשרה מיוחדת למנתחי התנהגות מתחילים
 • פיתוח תהליכי הערכה ומשוב למנתחי התנהגות
 • בנייה והטמעת מודלים להדרכות הורים ופגישות עם הורים
 • בנייה והטמעה של מערכי הדרכת צוותים חינוכיים
 • פיתוח תחום ניתוח התנהגות בעמותות וארגונים
 • קידום יוזמות לפרויקטים מערכתיים כגון קבוצות חברתיות ותכניות גניות.
 • השתלמויות מקצועיות והעשרה למנתחי ההתנהגות במסגרת
 • בניית טפסים, דפי תכניות, כלי הערכה ושאלוני ניתוח התנהגות רלוונטיים למסגרת הספציפית

לפרטים נוספים ניתן לפנות אלי