ספרים בנושא אוטיזם

ספרות מקצועית:
עם מי שיחקת היום בגן/עדה בקר

הספר מאפשר הצצה אל מאחורי הקלעים של היחסים החברתיים המורכבים שמפתחים ילדים צעירים עם עמיתיהם. הספר מתבסס על הידע המחקרי הרב שנצבר במהלך העשורים האחרונים, ובוחן הן תיאורטית והן מעשית, בליווי תצפיות,, ראיונות ותיאורי מקרים, כיצד ניתן להשתמש בידע זה כדי לסייע לילדים להפיק תועלת מרבית מההתנסויות החברתיות שלהם.

הספר מאפשר הצצה אל מאחורי הקלעים של היחסים החברתיים המורכבים שמפתחים ילדים צעירים עם עמיתיהם. הספר מתבסס על הידע המחקרי הרב שנצבר במהלך העשורים האחרונים, ובוחן הן תיאורטית והן מעשית, בליווי תצפיות,, ראיונות ותיאורי מקרים, כיצד ניתן להשתמש בידע זה כדי לסייע לילדים להפיק תועלת מרבית מההתנסויות החברתיות שלהם.

ביחד ולבד/פנינה ש' קליין וורדה סובלמן-רוזנטל

שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים במסגרות חינוך רגילות לגיל הרך

שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים במסגרות חינוך רגילות לגיל הרך

פרידות קטנות/נינה ש' קליין

המרכיבים היחודיים הבונים את תהליכי הפרידה היומיומית של תינוקות ופעוטות מהוריהם במסגרות חוץ-ביתיות (משפחתון, מעון, פעוטון). הספר מבוסס על מחקרים שהתבצעו במסגרת המוקד להתפתחות הילד ומרכז בייקר באוניברסיטת בר אילן, בנושא הפרידה היום יומית של תינוקות ופעוטות במעונות יום.

המרכיבים היחודיים הבונים את תהליכי הפרידה היומיומית של תינוקות ופעוטות מהוריהם במסגרות חוץ-ביתיות (משפחתון, מעון, פעוטון). הספר מבוסס על מחקרים שהתבצעו במסגרת המוקד להתפתחות הילד ומרכז בייקר באוניברסיטת בר אילן, בנושא הפרידה היום יומית של תינוקות ופעוטות במעונות יום.

לגדל ילד עם אוטיזם/שירה ריצ'מן

הספרה מפרטת את הדרכים שבהן יכולים הורים להתאים וליישם את השיטות המעשיות של ניתוח ההתנהגות היישומית בבית, כדי לקדם את מיומנויות המשחק, התקשורת, הקשר בין אחים לפיתוח העצמאות של הילד להתערבות בהעדפת יתר של מאכלים, לקידום היכולת להתלבש וליציאה לקהילה. דרך ההתערבות המעשית מסייעת לילדים עם אוטיזם לקיים יחסי גומלין מוצלחים יותר בתוך המשפחה, עם חברים ובבית הספר. הספר מציע סקירה תיאורטית, שעליה מבוססת השיטה, ורשימת מקורות להמשך הקריאה.

הספרה מפרטת את הדרכים שבהן יכולים הורים להתאים וליישם את השיטות המעשיות של ניתוח ההתנהגות היישומית בבית, כדי לקדם את מיומנויות המשחק, התקשורת, הקשר בין אחים לפיתוח העצמאות של הילד להתערבות בהעדפת יתר של מאכלים, לקידום היכולת להתלבש וליציאה לקהילה. דרך ההתערבות המעשית מסייעת לילדים עם אוטיזם לקיים יחסי גומלין מוצלחים יותר בתוך המשפחה, עם חברים ובבית הספר. הספר מציע סקירה תיאורטית, שעליה מבוססת השיטה, ורשימת מקורות להמשך הקריאה.

קווים מנחים לעשייה חינוכית עם גילאי שנתיים-שלש/משרד החינוך

את שנת החיים בין גיל שנתיים שלוש מאפיינים שינויים מהותיים בהתפתחות ואלה מתבטאים בתחומים שונים כגון: שפה, כישורים חברתיים, פעילות מוטורית, רמת עצמאות ויכולת חשיבה. כידוע, קצב השינוי ועיתויו שונים מפעוט אחד לאחר. שונות זו מחייבת נקיטת גישה חינוכית מותאמת - התפתחות. תכנית העבודה לפעוטות אלה מבוססת על הכרה בחשיבות האינטגרציה בין התנסויות טיפול שגרתיות ( אכילה, ניקיון, כללי התנהגות) לבין התנסויות משחק, חקר ויצירה. המדריך מציע עקרונות וכלים לתכנון העבודה במסגרת החינוכית, לביצועה ולהערכתה.

את שנת החיים בין גיל שנתיים שלוש מאפיינים שינויים מהותיים בהתפתחות ואלה מתבטאים בתחומים שונים כגון: שפה, כישורים חברתיים, פעילות מוטורית, רמת עצמאות ויכולת חשיבה. כידוע, קצב השינוי ועיתויו שונים מפעוט אחד לאחר. שונות זו מחייבת נקיטת גישה חינוכית מותאמת - התפתחות. תכנית העבודה לפעוטות אלה מבוססת על הכרה בחשיבות האינטגרציה בין התנסויות טיפול שגרתיות ( אכילה, ניקיון, כללי התנהגות) לבין התנסויות משחק, חקר ויצירה. המדריך מציע עקרונות וכלים לתכנון העבודה במסגרת החינוכית, לביצועה ולהערכתה.

מפתח לדלת נעולה/עמלה עינת

מפתח לדלת נעולה, המבוסס על מחקר עם קבוצות סטודנטים דיסלקטים באקדמיה, מעלה, באמצעות ראיונות עומק, את מאבקיהם רוויי הסבל לאורך כל שנות לימודיהם, למן בית הספר היסודי ועד האוניברסיטה; את הפגיעות הבלתי הפיכות, החברתיות והרגשיות, שעיצבו את יחסם אל עצמם ואל העולם. בספר הצעות מובנות ומפורטות של אסטרטגיות למידה ייחודיות, המתאימות לקשיים האופייניים לסטודנטים דיסלקטים במגמות הלימוד השונות באקדמיה.

מפתח לדלת נעולה, המבוסס על מחקר עם קבוצות סטודנטים דיסלקטים באקדמיה, מעלה, באמצעות ראיונות עומק, את מאבקיהם רוויי הסבל לאורך כל שנות לימודיהם, למן בית הספר היסודי ועד האוניברסיטה; את הפגיעות הבלתי הפיכות, החברתיות והרגשיות, שעיצבו את יחסם אל עצמם ואל העולם. בספר הצעות מובנות ומפורטות של אסטרטגיות למידה ייחודיות, המתאימות לקשיים האופייניים לסטודנטים דיסלקטים במגמות הלימוד השונות באקדמיה.

על ילדים חושים ותנועה/האגף לחינוך מיוחד, משרד החינוך

מטרת המדריך היא לסייע למחנכים להכיר את ההתפתחות החושית-תנועתית התקינה, לאתר ליקויים וקשיים אצל ילדים וללמוד דרכי עבודה בגן הילדים. המדריך מציע עקרונות לעבודה חינוכית פרטנית עם הילד המתקשה ואף מציע דרכים להכנתה ולבנייתה ומלווה באיורים ובתצלומים מדגימים.

מטרת המדריך היא לסייע למחנכים להכיר את ההתפתחות החושית-תנועתית התקינה, לאתר ליקויים וקשיים אצל ילדים וללמוד דרכי עבודה בגן הילדים. המדריך מציע עקרונות לעבודה חינוכית פרטנית עם הילד המתקשה ואף מציע דרכים להכנתה ולבנייתה ומלווה באיורים ובתצלומים מדגימים.

עצור! מורידים הילוך/פטרישיה או. קווין וג'ודית מ. שטרן

סט של ספר וחוברת לעבודה עצמית. הספר מתאר בשפה פשוטה מהי הפרעת קשב מתוך דוגמאות מחיי היומיום ומספק לקורא בעל הפרעת הקשב חוויה של הזדהות עם הכתוב.

סט של ספר וחוברת לעבודה עצמית. הספר מתאר בשפה פשוטה מהי הפרעת קשב מתוך דוגמאות מחיי היומיום ומספק לקורא בעל הפרעת הקשב חוויה של הזדהות עם הכתוב.

ממחקר לעשייה בחינוך לגיל הרך/פנינה ש' קליין ויעקב ב' יבלון

הספר מסכם את עבודת הוועדה לבחינת דרכי החינוך לגיל הרך בישראל. בין הנושאים הנידונים בספר: מחקרי מוח וחינוך; תפקידם של גורמים רגשיים וחברתיים בהתפתחות מוקדמת; אינטראקציה בין ילדים למבוגרים; שיח ותקשורת, אוריינות של קריאה; כתיבה ומתמטיקה; חינוך יצירתי ומדעים.

הספר מסכם את עבודת הוועדה לבחינת דרכי החינוך לגיל הרך בישראל. בין הנושאים הנידונים בספר: מחקרי מוח וחינוך; תפקידם של גורמים רגשיים וחברתיים בהתפתחות מוקדמת; אינטראקציה בין ילדים למבוגרים; שיח ותקשורת, אוריינות של קריאה; כתיבה ומתמטיקה; חינוך יצירתי ומדעים.

אוטיזם-טיפול באמצעות ניתוח התנהגות/מיכאל בן צבי

הספר הראשון בעברית המאפשר להורים ומטפלים בילדים בספקטרום האוטיסטי ללמוד וליישם תכניות טיפול יעילות, על פי הגישה ההתנהגותית. לקוראים מוגש שילוב קולח בין למידת הרקע התאורטי ובין היישום המעשי של תכניות מגוונות להקניית מיומנויות.

הספר הראשון בעברית המאפשר להורים ומטפלים בילדים בספקטרום האוטיסטי ללמוד וליישם תכניות טיפול יעילות, על פי הגישה ההתנהגותית. לקוראים מוגש שילוב קולח בין למידת הרקע התאורטי ובין היישום המעשי של תכניות מגוונות להקניית מיומנויות.

לגדל תינוק חברותי/ד"ר עדה בקר

היכולות החברתיות בשנת החיים הראשונה: ערכה (תקליטורים וחוברת) העוסקת ביכולות החברתיות בקרב תינוקות בשנת החיים הראשונה, כיצד לזהותן ולפתח אותן.

היכולות החברתיות בשנת החיים הראשונה: ערכה (תקליטורים וחוברת) העוסקת ביכולות החברתיות בקרב תינוקות בשנת החיים הראשונה, כיצד לזהותן ולפתח אותן.

ילדים עם צרכים מיוחדים/ד"ר סטנלי י. גרינספן וד"ר סרינה ווידר

ספר המתאר את מודל ה- DIR, מודל התפתחותי- רגשי, אשר פותח על בסיס תצפיות שנערכו על ילדים בעלי התפתחות תקינה, מתוכן הוגדרו שלבים התפתחותיים , אבני דרך, שלאורן מתקיים הטיפול על פי המודל.

ספר המתאר את מודל ה- DIR, מודל התפתחותי- רגשי, אשר פותח על בסיס תצפיות שנערכו על ילדים בעלי התפתחות תקינה, מתוכן הוגדרו שלבים התפתחותיים , אבני דרך, שלאורן מתקיים הטיפול על פי המודל.

ילד מה הוא אומר/אניטה רום, מיכל סגל ובתיה צור

ספר הפותח צוהר אל התפתחות השפה במהלך שש שנות החיים הראשונות של הילד, מלידתו ועד סיום שנותיו בגן.

ספר הפותח צוהר אל התפתחות השפה במהלך שש שנות החיים הראשונות של הילד, מלידתו ועד סיום שנותיו בגן.

Fragile success/Virginia Walker Sperry

If you have lived or worked with a child with autism, you've wondered what the child will be like as an adult—how the child will develop and learn to live independently. In this uncommon book, you'll get a rare view of autism in all its variations as former teacher Virginia Sperry traces the lives of her students over 30 years. As you follow the children into adulthood, you'll get firsthand facts about this developmental disability as witnessed by their teachers, medical professionals, social workers, and parents

If you have lived or worked with a child with autism, you've wondered what the child will be like as an adult—how the child will develop and learn to live independently. In this uncommon book, you'll get a rare view of autism in all its variations as former teacher Virginia Sperry traces the lives of her students over 30 years. As you follow the children into adulthood, you'll get firsthand facts about this developmental disability as witnessed by their teachers, medical professionals, social workers, and parents

Early Start Denver Model For Young Children With Autism/Sally J. Rogers and Geraldine Dawson

From leading authorities, this state-of-the-art manual presents the Early Start Denver Model (ESDM), the first comprehensive, empirically tested intervention specifically designed for toddlers and preschoolers with autism. Supported by the principles of developmental psychology and applied behavior analysis, ESDM’s intensive teaching interventions are delivered within play-based, relationship-focused routines

From leading authorities, this state-of-the-art manual presents the Early Start Denver Model (ESDM), the first comprehensive, empirically tested intervention specifically designed for toddlers and preschoolers with autism. Supported by the principles of developmental psychology and applied behavior analysis, ESDM’s intensive teaching interventions are delivered within play-based, relationship-focused routines

Decreasing Behaviors of People With Severe Retardation and Autism/Richard M. Fox

The second of two volumes for practitioners that cober increasing and decreasing the behaviors of severly and propoundly retarded and autistic individuals

The second of two volumes for practitioners that cober increasing and decreasing the behaviors of severly and propoundly retarded and autistic individuals

Worksheets! For Teaching Social Thinking and Related SKILLS/Michelle Garcia Winne

One of Social Thinking's best selling books, Worksheets! encourages students with Asperger's Syndrome, autism spectrum disorders (higher functioning), ADHD, NVLD and undiagnosed others to process more deeply what social thinking means to them

One of Social Thinking's best selling books, Worksheets! encourages students with Asperger's Syndrome, autism spectrum disorders (higher functioning), ADHD, NVLD and undiagnosed others to process more deeply what social thinking means to them

Think Social!/ Michelle Garcia Winner

This book builds on the basic philosophy offered in THINKING ABOUT YOU THINKING ABOUT ME. Created at the request of educators, therapists and parents to learn more about how to teach students with weak social cognition and related social skills

This book builds on the basic philosophy offered in THINKING ABOUT YOU THINKING ABOUT ME. Created at the request of educators, therapists and parents to learn more about how to teach students with weak social cognition and related social skills

Social Behavior Mapping/ Michelle Garcia Winner

Social Behavior Mapping offers cognitive behavior strategy to teach individuals about the specific relationship between behaviors, others' perspectives, others' actions (consequences) and the student's own emotions about those around him or her

Social Behavior Mapping offers cognitive behavior strategy to teach individuals about the specific relationship between behaviors, others' perspectives, others' actions (consequences) and the student's own emotions about those around him or her

The Incredible 5-Point Scale/Kari Dunn Buron and Mitsi Curtis

Assisting students in understanding social interactions and controlling their emotional responses

Assisting students in understanding social interactions and controlling their emotional responses

Teach me language/Sabrina Freeman and Lorelei Dake

Teach Me Language is based on professional speech pathology methods developed specifically for parents and therapists who teach children with autism, Asperger's syndrome and other related developmental disorders language skills they need in school and in life. It is a step by step "How To" manual of instructions, explanations, examples, games and cards that attack language weaknesses common to children with pervasive developmental disorders. Areas targeted include Social Language, General Knowledge, Grammar and Syntax, Functional Knowledge and Written Expression, and Language-Based Academic Concepts such as sequencing, problem solving, time and money

Teach Me Language is based on professional speech pathology methods developed specifically for parents and therapists who teach children with autism, Asperger's syndrome and other related developmental disorders language skills they need in school and in life. It is a step by step "How To" manual of instructions, explanations, examples, games and cards that attack language weaknesses common to children with pervasive developmental disorders. Areas targeted include Social Language, General Knowledge, Grammar and Syntax, Functional Knowledge and Written Expression, and Language-Based Academic Concepts such as sequencing, problem solving, time and money

The New Social Story Book/Carol Grey

Carol Gray offers a full 100 of her famous Social Stories, explaining what to do in everyday situations that spectrum children may find confusing. These simple, illustrated stories help them understand particular situations, what a child might do in that situation, and what the outcome might be. Sample stories include, "Can I hold the baby?"; "How to give a hug"; and "What am I supposed to do at recess?" Carol details how to write a Social Story, so you can tailor-make stories to fit your child's needs. Included are directions for reviewing a Social Story with others, which encourages generalization

Carol Gray offers a full 100 of her famous Social Stories, explaining what to do in everyday situations that spectrum children may find confusing. These simple, illustrated stories help them understand particular situations, what a child might do in that situation, and what the outcome might be. Sample stories include, "Can I hold the baby?"; "How to give a hug"; and "What am I supposed to do at recess?" Carol details how to write a Social Story, so you can tailor-make stories to fit your child's needs. Included are directions for reviewing a Social Story with others, which encourages generalization

Playing It Right!/Rachael Bareket

The social world is very complex, and children with a developmental delay in this area need basic tools to help them succeed in their friendships and to communicate effectively in the world. The book is a series of activities designed to help children on the autism spectrum develop basic social skills by focusing on elements of social interaction in a variety of settings home, preschool, kindergarten and elementary school

The social world is very complex, and children with a developmental delay in this area need basic tools to help them succeed in their friendships and to communicate effectively in the world. The book is a series of activities designed to help children on the autism spectrum develop basic social skills by focusing on elements of social interaction in a variety of settings home, preschool, kindergarten and elementary school

A Work In Progress/Ron leaf, John McEachin

The book seeks to ‘provide a road map and enough detailed examples that people who work with autistic children might develop a good understanding of the [behavioral] teaching process

The book seeks to ‘provide a road map and enough detailed examples that people who work with autistic children might develop a good understanding of the [behavioral] teaching process

Making A Difference/Catherine Maurice, Gina Green and Richard M. Fox

drawing from solid reserach, specific experiences the researchers, parents, & practitioners who contributed to that book explained the principles of behavior analysis & applicatoin to autism intervention

drawing from solid reserach, specific experiences the researchers, parents, & practitioners who contributed to that book explained the principles of behavior analysis & applicatoin to autism intervention

Teaching Children With Autism To Mind Read/Simon Baron Choen

The difficulties experienced by children with autism and related conditions in inferring the thoughts, beliefs, desires and intentions of others are well documented in numerous studies. It now seems that these deficits underlie many of the social and communication problems that are characteristic of autism. Teaching Children with Autism to Mind-Read explores the relationship of "theory of mind" deficits to other areas of children's functioning and describes existing experimental work that has attempted to enhance the skills associated with understanding others' minds.

The difficulties experienced by children with autism and related conditions in inferring the thoughts, beliefs, desires and intentions of others are well documented in numerous studies. It now seems that these deficits underlie many of the social and communication problems that are characteristic of autism. Teaching Children with Autism to Mind-Read explores the relationship of "theory of mind" deficits to other areas of children's functioning and describes existing experimental work that has attempted to enhance the skills associated with understanding others' minds.

When everybody Cares/Newman

Case Studies of ABA with People with Autism is a series of 20 case studies that explain and elaborate principles in Applied Behavior Analysis

Case Studies of ABA with People with Autism is a series of 20 case studies that explain and elaborate principles in Applied Behavior Analysis

ABBLS-R/james W. Partington

an assessment tool, curriculum guide, and skills-tracking system used to help guide the instruction of language and critical learner skills for children with autism or other developmental disabilities

an assessment tool, curriculum guide, and skills-tracking system used to help guide the instruction of language and critical learner skills for children with autism or other developmental disabilities

Relationship Development Intervention with Young Children: Social and Emotional Development Activities for Asperger Syndrome, Autism, PDD and NLD by Steven E. Gutstein and Rachelle K. Sheely

Friendship, even for the most able, requires hard work, and the odds are heavily stacked against those with autism spectrum conditions. Designed for younger children, typically between the ages of two and eight, this comprehensive set of enjoyable activities emphasizes foundation skills such as social referencing, regulating behavior, conversational reciprocity and synchronized actions

Friendship, even for the most able, requires hard work, and the odds are heavily stacked against those with autism spectrum conditions. Designed for younger children, typically between the ages of two and eight, this comprehensive set of enjoyable activities emphasizes foundation skills such as social referencing, regulating behavior, conversational reciprocity and synchronized actions

The Social Skills Picture Book/Jed Baker

This picture book appeals to the visual strengths of students on the autism spectrum, with color photos of students demonstrating various social skills in the correct (and sometimes incorrect) way. The skills depicted are meant to be read, role-played, corrected when necessary, role-played some more and, finally, to be practiced by the student in real-life social situations

This picture book appeals to the visual strengths of students on the autism spectrum, with color photos of students demonstrating various social skills in the correct (and sometimes incorrect) way. The skills depicted are meant to be read, role-played, corrected when necessary, role-played some more and, finally, to be practiced by the student in real-life social situations

מתאוריה למעשה/ד"ר כוכבה כהן

בעקבות יישומה של רפורמת "אופק חדש" בגני הילדים ובמטרה לאפשר יישום יעיל ומושכל של משאב יחודי וחיוני ללמידה משמעותית בגן-פעילות בקבוצה קטנה. החוברת מתמקדת בפעילויות בקבוצות קטנות ביוזמת הגננת ומוצעות בה 50 מערכי פעילות לדוגמא בנושאים מגוונים וכן פורמט ריק לכתיבת מערכים נוספים

בעקבות יישומה של רפורמת "אופק חדש" בגני הילדים ובמטרה לאפשר יישום יעיל ומושכל של משאב יחודי וחיוני ללמידה משמעותית בגן-פעילות בקבוצה קטנה. החוברת מתמקדת בפעילויות בקבוצות קטנות ביוזמת הגננת ומוצעות בה 50 מערכי פעילות לדוגמא בנושאים מגוונים וכן פורמט ריק לכתיבת מערכים נוספים

להיות חברותיים בחצר המשחקים/ד"ר עדה בקר

חצר המשחקים במעון עונה על הצרכים הרבים של הילדים לנוע, לטפס, לפעול, ליצור, לשתף, לבחור ולהנות. המשחק מאפשר לילדים להיות במגע פיזי זה עם זה – מגע החשוב מאד להתפתחות וליצירת חברויות מעמיקות ומתגמלות. תפקידה של אשת המקצוע היא להרחיב את מגוון הפעילויות בחצר, לתווך לילדים במהלך סיטואציות חברתיות ורגשיות ולפעול ביצירתיות כדי לעודד פעילות במשחקים השונים, למימוש הפוטנציאל האישי של כל ילד וילדה. מה תמצאי במדריך? המדריך יכוון אותך להבחין בהיבטים השונים שיכולה החצר לתרום לילדים, איך לאפשר לילדים משחק עצמאי מירבי, ביטחון עצמי, שיתוף פעולה ומשחק משותף, תוך צמצום לחץ, שיעמום, פסיביות ועימותים, איך לצמצם למינימום את מעורבותך אך לתת תשומת לב בדייקנות, במקומות הנכונים, איך לעזור לילד שיש לו אתגר או קושי בסביבה הדינמית של חצר המשחקים

חצר המשחקים במעון עונה על הצרכים הרבים של הילדים לנוע, לטפס, לפעול, ליצור, לשתף, לבחור ולהנות. המשחק מאפשר לילדים להיות במגע פיזי זה עם זה – מגע החשוב מאד להתפתחות וליצירת חברויות מעמיקות ומתגמלות. תפקידה של אשת המקצוע היא להרחיב את מגוון הפעילויות בחצר, לתווך לילדים במהלך סיטואציות חברתיות ורגשיות ולפעול ביצירתיות כדי לעודד פעילות במשחקים השונים, למימוש הפוטנציאל האישי של כל ילד וילדה. מה תמצאי במדריך? המדריך יכוון אותך להבחין בהיבטים השונים שיכולה החצר לתרום לילדים, איך לאפשר לילדים משחק עצמאי מירבי, ביטחון עצמי, שיתוף פעולה ומשחק משותף, תוך צמצום לחץ, שיעמום, פסיביות ועימותים, איך לצמצם למינימום את מעורבותך אך לתת תשומת לב בדייקנות, במקומות הנכונים, איך לעזור לילד שיש לו אתגר או קושי בסביבה הדינמית של חצר המשחקים

לגדל ילד חברותי/ד"ר עדה בקר

הספר "לגדל ילד חברותי" הוא תוצר של עשרים וחמש שנות מחקר, עבודה בשטח וייעוץ והדרכה למאות ילדים, הורים וגננות. הספר "לגדל ילד חברותי" הוא ספר עבודה ובו תלמדו: איך אפשר לזהות את היכולות החברתיות שאיתן נולד הילד ולהיענות להן?, איך ללמד את הילד להגיב במקרים של מריבות, קונפליקטים, תוקפנות ועוד?, איך ללמד את הילד להצטרף לקבוצה של ילדים? איך ללמד את הילד לשתף פעולה עם, ילדים אחרים לטובת כולם?, איך אפשר ליהנות יותר וליצור חברויות בגן המשחקים השכונתי?, איך לתקשר עם הגננת בצורה היעילה ביותר כדי לקדם את הילד שלכם?

הספר "לגדל ילד חברותי" הוא תוצר של עשרים וחמש שנות מחקר, עבודה בשטח וייעוץ והדרכה למאות ילדים, הורים וגננות. הספר "לגדל ילד חברותי" הוא ספר עבודה ובו תלמדו: איך אפשר לזהות את היכולות החברתיות שאיתן נולד הילד ולהיענות להן?, איך ללמד את הילד להגיב במקרים של מריבות, קונפליקטים, תוקפנות ועוד?, איך ללמד את הילד להצטרף לקבוצה של ילדים? איך ללמד את הילד לשתף פעולה עם, ילדים אחרים לטובת כולם?, איך אפשר ליהנות יותר וליצור חברויות בגן המשחקים השכונתי?, איך לתקשר עם הגננת בצורה היעילה ביותר כדי לקדם את הילד שלכם?

ספרי עיון:
האם אתה מקשיב, האם אתה עונה לי/שונית שחל פורת ומיכל הראל

אימא של איל ואימא של צפריר מחליטות לא לוותר. שני ילדים שחוו רגרסיה חריפה בהיותם פעוטים, ואובחנו בהמשך כילדי פי.די.די , עומדים במרכז חייהן של שתי משפחות ושל שתי אמהות לביאות - שונית, אמו של איל, מרצה לספרות יפאנית המגדלת את איל יחד עם סבתא מירה בתל-אביב, ומיכל, אמו של צפריר, מטפלת ברפואה סינית המתגוררת בקיבוץ מעברות. הספר מתאר את הקושי, החרדה ואת הטיפול בילדים.

אימא של איל ואימא של צפריר מחליטות לא לוותר. שני ילדים שחוו רגרסיה חריפה בהיותם פעוטים, ואובחנו בהמשך כילדי פי.די.די , עומדים במרכז חייהן של שתי משפחות ושל שתי אמהות לביאות - שונית, אמו של איל, מרצה לספרות יפאנית המגדלת את איל יחד עם סבתא מירה בתל-אביב, ומיכל, אמו של צפריר, מטפלת ברפואה סינית המתגוררת בקיבוץ מעברות. הספר מתאר את הקושי, החרדה ואת הטיפול בילדים.

בן מוזר/פורשיה אייברסן

"..התנסותה האישית של פורשיה אייברסן הובילה אותה מחיים של אם לבן אוטיסט לתפקיד מרכזי בשינוי הסתכלותנו בהפרעה זאת ובחקירת גורמיה הנסתרים. זה סיפור המסע שלה." ד"ר ג'ון מזיוטה, ראש המחלקה לנוירולוגיה בבית הספר לרפואה ע"ש דייוויד גפן, אוניברסיטת קליפורניה לוס אנג'לס "בן מוזר הוא ספר מדהים - סוער, מאתגר ומעמיק בעת ובעונה אחת. עוצמתו של סיפור יוצא דופן ואמפתי זה תחזיר את התקווה למשפחות ותמריץ את מחקרנו המדעי." ד"ר פיטר וייבראו, מנהל מכון סמל למדעי המוח והתנהגות אנוש, בן מוזר: שתי אימהות, שני בנים והמסע לפענוח חידת האוטיזם.

"..התנסותה האישית של פורשיה אייברסן הובילה אותה מחיים של אם לבן אוטיסט לתפקיד מרכזי בשינוי הסתכלותנו בהפרעה זאת ובחקירת גורמיה הנסתרים. זה סיפור המסע שלה." ד"ר ג'ון מזיוטה, ראש המחלקה לנוירולוגיה בבית הספר לרפואה ע"ש דייוויד גפן, אוניברסיטת קליפורניה לוס אנג'לס "בן מוזר הוא ספר מדהים - סוער, מאתגר ומעמיק בעת ובעונה אחת. עוצמתו של סיפור יוצא דופן ואמפתי זה תחזיר את התקווה למשפחות ותמריץ את מחקרנו המדעי." ד"ר פיטר וייבראו, מנהל מכון סמל למדעי המוח והתנהגות אנוש, בן מוזר: שתי אימהות, שני בנים והמסע לפענוח חידת האוטיזם.

השמיעי קולך/קתרין מוריס

ספרה פורץ הדרך של קת`רין מוריס הנו בעל מקום מרכזי בהעלאת המודעות לטיפול בילדים עם אוטיזם. ספר זה נתן להורים רבים תקווה והראה את הדרך שבה יוכלו לעזור לילדיהם.

ספרה פורץ הדרך של קת`רין מוריס הנו בעל מקום מרכזי בהעלאת המודעות לטיפול בילדים עם אוטיזם. ספר זה נתן להורים רבים תקווה והראה את הדרך שבה יוכלו לעזור לילדיהם.

פרויקט רוזי/גרהם סימסיון

גבר יוצא לחפש אחר אישה שתאהב אותו ותינשא לו. לכאורה זה נשמע בנאלי, אבל לא כשמדובר בדון טילמן, גיבור הקומדיה הרומנטית השנונה "פרויקט רוזי", פרופסור מבריק לגנטיקה בעל תסמונת אספרגר.

גבר יוצא לחפש אחר אישה שתאהב אותו ותינשא לו. לכאורה זה נשמע בנאלי, אבל לא כשמדובר בדון טילמן, גיבור הקומדיה הרומנטית השנונה "פרויקט רוזי", פרופסור מבריק לגנטיקה בעל תסמונת אספרגר.

חוקי הבית/ג'ודי פיקון

ג'ייקוב האנט, נער בעל תסמונת אספרגר, חסר תקנה בהבנת קודים חברתיים ובהבעת רגשות, וכמו לקויי אספרגר אחרים הוא ממוקד בנושא אחד — במקרה שלו, זיהוי פלילי. כשרצח נוראי מזעזע את העיירה שלו, המשטרה חושדת בו ומציבה בפניו שאלות. חוקי הבית בוחן את המשמעות של להיות שונה בחברה, כיצד אוטיזם משפיע על חיי המשפחה, ואיך המערכת המשפטית מתאימה את עצמה למי שמתַקשרים בחברה באופן מסוים — ונכשלת אצל מי שלא.

ג'ייקוב האנט, נער בעל תסמונת אספרגר, חסר תקנה בהבנת קודים חברתיים ובהבעת רגשות, וכמו לקויי אספרגר אחרים הוא ממוקד בנושא אחד — במקרה שלו, זיהוי פלילי. כשרצח נוראי מזעזע את העיירה שלו, המשטרה חושדת בו ומציבה בפניו שאלות. חוקי הבית בוחן את המשמעות של להיות שונה בחברה, כיצד אוטיזם משפיע על חיי המשפחה, ואיך המערכת המשפטית מתאימה את עצמה למי שמתַקשרים בחברה באופן מסוים — ונכשלת אצל מי שלא.

המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה/מארק האדון

כריסטופר מכיר את כל ארצות העולם וערי הבירה שלהן ואת כל המספרים הראשוניים עד למספר 7,507.. למרות שכריסטופר זוכר דברים רבים מאוד, ופותר בקלות בעיות מסובכות במתמטיקה ואף מנוסה בשיטות הקודים של ה-CIA, הוא מתקשה להבין ולהרגיש רגשות אנושיים פשוטים ביותר כגון בלבול וחרדה או אף להבין בדיחות, מפני שבמוחו יש משמעויות רבות למילים. יום אחד הוא מגלה שהכלב האהוב מהבית ממול נרצח. למרות התנגדותו של אביו יוצא כריסטופר למסע למציאת הרוצח...

כריסטופר מכיר את כל ארצות העולם וערי הבירה שלהן ואת כל המספרים הראשוניים עד למספר 7,507.. למרות שכריסטופר זוכר דברים רבים מאוד, ופותר בקלות בעיות מסובכות במתמטיקה ואף מנוסה בשיטות הקודים של ה-CIA, הוא מתקשה להבין ולהרגיש רגשות אנושיים פשוטים ביותר כגון בלבול וחרדה או אף להבין בדיחות, מפני שבמוחו יש משמעויות רבות למילים. יום אחד הוא מגלה שהכלב האהוב מהבית ממול נרצח. למרות התנגדותו של אביו יוצא כריסטופר למסע למציאת הרוצח...

שירת הגורילות/דון פרינס יוז

בספר האוטוביוגרפי: שירת הגורילות, מתוארת התמודדותה של אישה יוצאת דופן עם האוטיזם: דון פרינס-יוז מתארת את הצמיחה שלה לצד אוטיזם שלא אובחן עד לרגע שבו נכנסה כאישה צעירה לגן החיות בסיאטל ומיד נכבשה בקסמן של הגורילות.

בספר האוטוביוגרפי: שירת הגורילות, מתוארת התמודדותה של אישה יוצאת דופן עם האוטיזם: דון פרינס-יוז מתארת את הצמיחה שלה לצד אוטיזם שלא אובחן עד לרגע שבו נכנסה כאישה צעירה לגן החיות בסיאטל ומיד נכבשה בקסמן של הגורילות.

ילד הסוסים/רופרט אייזקסון

סיפורו האמיתי של אב, אשר היה מוכן לצאת אל קצוות תבל כדי לחפש מרפא לבנו. בגיל שלוש אובחן רואן אייזקסון כאוטיסט, ואביו, רופרט, חש כאילו מישהו חבט בו באַלה. חייהם של רופרט ואשתו הפכו לסחרחרת מתישה של התמודדות עם ילד לא מתפקד, הנתון להתפרצויות זעם תדירות, שאף אחד מהטיפולים שניתנו לו לא הצליח להבקיע דרך אל עולמו הנעול. כאשר הבחין רופרט בקשר המיוחד שנוצר בין בנו לבין הסוסה בטסי שעליה נהגו לרכוב יחדיו, החליט רופרט לנסוע עם משפחתו למונגוליה. רופרט, אשתו ורואן בן החמש יוצאים אל ההרים בצפון מונגוליה, שם לומד רואן לרקום את קשריו הראשונים עם העולם שבחוץ, בהרפתקה שנחישות ופחד, התעלות ורגעי שיברון לב, משמשים בה יחדיו

סיפורו האמיתי של אב, אשר היה מוכן לצאת אל קצוות תבל כדי לחפש מרפא לבנו. בגיל שלוש אובחן רואן אייזקסון כאוטיסט, ואביו, רופרט, חש כאילו מישהו חבט בו באַלה. חייהם של רופרט ואשתו הפכו לסחרחרת מתישה של התמודדות עם ילד לא מתפקד, הנתון להתפרצויות זעם תדירות, שאף אחד מהטיפולים שניתנו לו לא הצליח להבקיע דרך אל עולמו הנעול. כאשר הבחין רופרט בקשר המיוחד שנוצר בין בנו לבין הסוסה בטסי שעליה נהגו לרכוב יחדיו, החליט רופרט לנסוע עם משפחתו למונגוליה. רופרט, אשתו ורואן בן החמש יוצאים אל ההרים בצפון מונגוליה, שם לומד רואן לרקום את קשריו הראשונים עם העולם שבחוץ, בהרפתקה שנחישות ופחד, התעלות ורגעי שיברון לב, משמשים בה יחדיו

Nobody Nowhere/Dona Williams

..It is an account of a soul of someone who lived the word 'autism' and survived in an unsympathetic environments despite intense inner chaos and incomprehension

..It is an account of a soul of someone who lived the word 'autism' and survived in an unsympathetic environments despite intense inner chaos and incomprehension

Ido In Autismland/Ido Kedar

Ido in Autismland opens a window into non-verbal autism through dozens of short, autobiographical essays each offering new insights into autism symptoms, effective and ineffective treatments and the inner emotional life of a severely autistic boy. In his pithy essays, author Ido Kedar, a brilliant sixteen year old with autism, challenges what he believes are misconceptions in many theories that dominate autism treatment today while he simultaneously chronicles his personal growth in his struggles to overcome his limitations.

Ido in Autismland opens a window into non-verbal autism through dozens of short, autobiographical essays each offering new insights into autism symptoms, effective and ineffective treatments and the inner emotional life of a severely autistic boy. In his pithy essays, author Ido Kedar, a brilliant sixteen year old with autism, challenges what he believes are misconceptions in many theories that dominate autism treatment today while he simultaneously chronicles his personal growth in his struggles to overcome his limitations.