כמה עולה תכנית ABA?

דצמבר 24, 2014
sharon arbel

הפעלת תכנית ABA ביתית ו/או תכנית שילוב לילד עם צרכים מיוחדים כרוכה בהוצאה כלכלית ניכרת עבור המשפחה. טרם תחילת הטיפול מומלץ לערוך אומדן של העלויות הצפויות בתכנית ולוודא כי ישנה הלימה בין גובה ההוצאות הצפויות ליכולות הכלכליות של המשפחה. כמה …

Continue reading