הסמכה וידע מקצועי:

 מוותיקות מנתחות ההתנהגות בישראל, ,מנתחת התנהגות מוסמכת ע”י הלשכה האמריקאית לניתוח התנהגות החל משנת 2007. לימודי הסמכה בניתוח התנהגות יישומי באוניברסיטת תל אביב, בית הספר לחינוך.

התמחות בניתוח התנהגות בהנחיית פרופ’ עמוס רולידר:

 • מבוא לניתוח התנהגות
 • שיטות תצפית ומחקר בניתוח התנהגות
 • ניתוח פונקציונלי והערכה פונקציונלית
 • סוגיות קליניות
 • אתיקה
 • התנסות מעשית עם אוכלוסיית ילדי PDD תחת הנחיה: עבודת שדה בניתוח התנהגות בתכנית טיפול ביתית.
 • פרקטיקום: התמחות בילדים בעלי קשיי התנהגות וקשב, בהדרכתו של פרופ’ רולידר,

השכלה:

תואר ראשון במדעי ההתנהגות (פסיכולוגיה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה), המכללה האקדמית של תל אביב יפו.

קורסים רלוונטיים:

 • תיאוריות אישיות
 • פסיכולוגיה התפתחותית
 • פסיכולוגיה של הלמידה
 • פסיכולוגיה קוגניטיבית- תפיסה
 • פסיכולוגיה פיזיולוגית
 • פסיכולוגיה חברתית
 • פסיכופתולוגיה

תואר שני בחינוך מיוחד,  מוקד אוטיזם, אוניברסיטת בר אילן.

קורסים רלוונטיים:

 • אוטיזם ולקויות תקשורת
 • אבחון והתערבות אצל ילדים עם PDD
 • התפ’  חברתית רגשית של ילדים עם לקויות
 • עיבוד חושי וויסות עצמי כבסיס להתפתחות תקינה ולקויה
 • הבטים תאורטים בהבנת הפרופיל הקוגניטיבי-אקדמי של ילדים בספקטרום האוטיסטי
 • שפה תקשורת ומח
 • התפתחות סנסומוטורית
 • תוכנית התערבות חברתית-אינטגראלית: “אני בקבוצה”
 • ליקוי בעיבוד חושי וויסות עצמי: דרכי הערכה והתערבות
 • קוגניציה ומטה קוגניציה ותיווך עמיתים באוכלוסיות עם צרכים מיוחדים
 • התערבות מוקדמת לתינוקות ופעוטות בסיכון התפתחותי

ידע מקצועי:

 • ABA&PECS Basic Training, pyramid educational consultant, Andrew S. Bondy,Ph.D
 • הקניית מיומנויות תקשורת בסיסיות ו/או מתקדמות: תקשורת דבורה, תקשורת חלופית תומכת
 • שימוש בטכנולוגיה לקידום ילדים עם אוטיזם: הטמעת אייפד או מחשבבסביבת הטיפול
 • קידום מיומנויות שפה ודיבור (שיתוף פעולה עם קלינאית תקשורת לפי הצורך)
 • הערכת פרופיל סנסורי והוויסות החושי והתאמת התכנית לפרופיל של הילד (שיתוף פעולה עם מרב”ע לפי הצורך)
 • טיפול בקשיי אכילה: הקניית הרגלי אכילה, הרחבת רפרטואר מזונות וצמצום בררנות (שיתוף פעולה עם אנשי מקצוע מומחים בתחום לפי הצורך)
 • סיוע בגמילה: החל משלב ראשוני של גמילה מטיטול ועד לקשיים בתהליך גמילה קיים, פיתוח יוזמה של הליכה לשירותים, הקניית הרגלי ניקיון
 • לימוד מיומנויות יום יומיות וכישורי חיים תואמי גיל- שימוש במגוון טכניקות וכלים התנהגותיים להקניית עצמאות ולשיפור התנהלות הילד בחיי היום יום
 • עבודה קוגניטיבית: הקניית תכנים וידע בהתאמה לגיל וליכולת הילד, צמצום פערים קוגניטיביים בהשוואה לבני הגיל, פיתוח חשיבה דינאמית, עידוד סקרנות, פיתוח יכולת לפתרון בעיות עצמאי
 • הקניית כישורים חברתיים: העשרת בנק הידע החברתי של הילד, הקניית מיומנויות TOM  וראיית הפרספקטיבה של האחר, פיתוח רפרטואר משחק רחב ותואם גיל, לימוד מיומנויות של התנהלות בקבוצה, מתן כלים ו/או תיווך במפגש עם חבר, הבנה והפקה רגשית