תואר ראשון במדעי ההתנהגות (פסיכולוגיה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה), המכללה האקדמית של תל אביב יפו.

קורסים רלוונטיים:
 • תיאוריות אישיות
 • פסיכולוגיה התפתחותית
 • פסיכולוגיה של הלמידה
 • פסיכולוגיה קוגניטיבית- תפיסה
 • פסיכולוגיה פיזיולוגית
 • פסיכולוגיה חברתית
 • פסיכופתולוגיה

תואר שני בחינוך מיוחד,  מוקד אוטיזם, אוניברסיטת בר אילן.

קורסים רלוונטיים:
 • אוטיזם ולקויות תקשורת
 • אבחון והתערבות בקרב ילדים עם PDD
 • התפתחות  חברתית רגשית של ילדים עם לקויות
 • עיבוד חושי וויסות עצמי כבסיס להתפתחות תקינה ולקויה
 • היבטים תיאורטיים בהבנת הפרופיל הקוגניטיבי-אקדמי של ילדים בספקטרום האוטיסטי
 • שפה תקשורת ומח
 • התפתחות סנסומוטורית
 • תכנית התערבות חברתית-אינטגראלית: “אני בקבוצה”
 • ליקוי בעיבוד חושי וויסות עצמי: דרכי הערכה והתערבות
 • קוגניציה ומטה קוגניציה ותיווך עמיתים באוכלוסיות עם צרכים מיוחדים
 • התערבות מוקדמת לתינוקות ופעוטות בסיכון התפתחותי

לקריאה אודות תחומי הידע המקצועי שלי