טכניקות למידה בטיפול בילדים עם אוטיזם

טכניקת הלמידה המזוהה ביותר עם תכניות הטיפול ההתנהגותיות היא (Descrete Trial Training (DTT, המאופיינת בלמידה שיטתית ומובנית ומתבצעת בישיבה ליד השולחן וכוללת חזרות מרובות על כל מרכיב נלמד בנפרד עד לרכישת המיומנות. זוהי אמנם מתודה שכיחה בתכניות ABA לילדים על הספקטרום, אבל זו לא הטכניקה היחידה.

DTT היא טכניקה מתאימה להקניית הרגלי למידה, היענות, הגברת תגובתיות ולמידה של מיומנויות ספציפיות כמו מיומנויות יום יום (צחצוח שיניים למשל). כדאי לשלב במערך הטיפול טכניקות למידה נוספות בהתאם ליכולות הילד ולצרכיו.

עם השנים נחשפתי והתחברתי לטכניקות של למידה טבעית ומזדמנת  כגון Incidental Teaching, Natural Environment Teaching  וכיום תכניות הטיפול שלי כוללות שימוש בטכניקות של למידה טבעית, ועם זאת מתוכננת היטב.

למידה מזדמנת היא טכניקה שצמחה בשדה ניתוח התנהגות יישומי ונועדה ללמד את הילד מיומנויות וכישורים בסביבה הטבעית שלו באמצעות שימוש בחומרי למידה יוםיומיים ובפעילויות המועדפות עליו. טכניקת למידה זו מכוונת לילד ולתחומי העניין שלו וממוקדת בהקניית מיומנויות ובפיתוח יוזמה ומוטיבציה ליצירת תקשורת חברתית והנאה מקשר.

ארגון מצבי למידה המתרחשים בסיטואציות יום יומיות דרך פעילויות המועדפות על הילד ותוך כדי משחק משותף בינו לבין המבוגר מקדמות רכישת ידע חדש והכללה של הנלמד ומסייעות לילד לקשר את תהליך הלמידה עם הנאה וליהנות מתקשורת הדדית עם האחר.

בעיני, מה שבעיקר חשוב:  לזכור מה רוצים ללמד, לזהות את תנאי המוטיבציה של הילד, להיות יצירתי וליהנות!! 

שילוב גישות טיפול באוטיזם

עם השנים רכשתי ידע פורמלי ובלתי פורמלי בתחום תכניות לקידום ילדים עם אוטיזם בגיל הרך. לאורך דרכי המקצועית הכרתי, עבדתי ולמדתי מאנשי מקצוע ואקדמיה רבים העוסקים בקידום ילדים עם אוטיזם ונחשפתי למגוון גישות טיפול, תפיסות חינוכיות, כלים וטכניקות למידה מעבר לABA. בחלקן לא מצאתי תועלת, אולם לחלקן התחברתי, העמקתי ואימצתי רעיונות וכלים שעשויים לסייע לילדים בתכניות הטיפול שלי. שילוב גישות טיפול בילדים עם אוטיזם יכול לתרום משמעותית להתקדמות הילד.

כאמור, הגישה הטיפולית שלי מבוססת על ניתוח התנהגות יישומי ואני עושה שימוש בעקרונות הגישה כמסגרת בסיסית לתכניות הטיפול שלי. יחד עם זאת,  יש מספר שיטות לטיפול באוטיזם בגיל הרך אני נהנית לשלב אלמנטים מגוונים וכלים טיפוליים ממגוון גישות נוספות, כגון: RDI,DIR, CBT. תכניות הטיפול שלי נבנות בהתאמה לכל ילד וכוללות את כל האלמנטים שלפי הערכתי יכולים לעזור לילד הספציפי.

בעיני, רב הדמיון על השוני מבחינת גישות הטיפול בילדים עם צרכים מיוחדים ואני מאמינה שזכותו (וחובתו!) הבסיסית של כל הורה או איש מקצוע העוסק בטיפול בילדים לקרוא, ללמד ולבחור בגישה  הטיפולית אליה הוא מתחבר.  אבל כמו שאין אמת אחת מוחלטת, אין סיבה להתנגשות בין הגישות השונות לקידום ילדים עם אוטיזם ואני מאמינה שבכל גישה ניתן למצוא אלמנט מוצלח כזה או אחר שיתרמו לילד המטופל.

מבחינתי, אפשרי ואפילו חשוב ליצור מסגרת טיפולית רחבה ומותאמת לילד ולמשפחתו, כדאי ואפילו יעיל ליצור שילוב גישות ואלמנטים מגישות שונות לטובת טיפול מוצלח בילד עם אוטיזם.