שילוב גישות

טכניקות למידה בתכנית הטיפול שלי

טכניקת הלמידה המזוהה ביותר עם תכניות הטיפול ההתנהגותיות הינה (Descrete Trial Training (DTT , טכניקה המאופיינת בלמידה שיטתית ומובנית, אשר על פי רוב מתבצעת בישיבה ליד השולחן וכוללת חזרות מרובות על כל מרכיב נלמד בנפרד עד לרכישת המיומנות. זוהי אמנם מתודה שכיחה בתכניות  ABA לילדים על הספקטרום, אולם זו אינה המתודה ההתנהגותית היחידה הקיימת!

בעיני, כדאי לעשות שימוש מושכל ב-DTT לשם הקניית הרגלי למידה, היענות, הגברת תגובתיות ולמידה של מיומנויות ספציפיות. בנוסף, אני נהנית לשלב במערך הטיפול טכניקות למידה נוספות בהתאם ליכולות הילד ולצרכיו.

ברבות השנים מצאתי את עצמי מתחברת יותר לטכניקות של למידה טבעית ומזדמנת  כגון Incidental Teaching, Natural Environment Teaching  וכיום תכניות הטיפול שלי ממוקדות בקידומו של הילד/ה באמצעות שימוש בטכניקות של למידה טבעית, ועם זאת מתוכננת היטב.

למידה מזדמנת הנה טכניקה אשר צמחה משדה ניתוח ההתנהגות היישומי ונועדה ללמד את הילד מיומנויות, תכנים ו/או התנהגויות בתוך סביבתו הטבעית ובאמצעות שימוש בחומרי למידה ובפעילויות המועדפות עליו. טכניקת למידה זו הנה מכוונת לילד, ממוקדת בפיתוח יוזמה ומוטיבציה ליצירת תקשורת חברתית והנאה מקשר.

ארגון מצבי למידה המתרחשים בסיטואציות יום יומיות, דרך פעילויות המועדפות על הילד ותוך כדי משחק משותף עמו מקדמות את רכישת הידע והכללת הנלמד  ומסייעות לילד לקשר את תהליך הלמידה עם הנאה וליהנות מתקשורת הדדית עם האחר.

בעיני, מה שבעיקר חשוב,  הוא לזכור מה רוצים ללמד, לזהות את תנאי המוטיבציה של הילד, להיות יצירתי וליהנות!! 

הטמעת אלמנטים מגישות טיפול נוספות בתכניות שלי

במהלך השנים רכשתי ידע פורמלי ובלתי פורמלי בנושא של תכניות לקידום ילדים עם אוטיזם בגיל הרך. לאורך דרכי המקצועית הכרתי, עבדתי ולמדתי מאנשי מקצוע ואקדמיה רבים העוסקים בקידום ילדים עם אוטיזם ונחשפתי למגוון גישות טיפול, תפיסות חינוכיות, כלים וטכניקות למידה מעבר לABA. בחלקן לא מצאתי תועלת, אולם לחלקן התחברתי, העמקתי ואימצתי רעיונות וכלים העשויים לסייע לילדים בתכניות הטיפול שלי.

כאמור, הגישה הטיפולית שלי מבוססת על ניתוח התנהגות יישומי ואני עושה שימוש בעקרונות הגישה כמסגרת בסיסית לתכניות הטיפול שלי. יחד עם זאת,  אני נהנית לשלב אלמנטים מגוונים וכלים טיפוליים ממגוון גישות נוספות, כגון: RDI,DIR, CBT. תכניות הטיפול שלי נבנות בהתאמה לכל ילד וכוללות את כל האלמנטים אשר אני מעריכה כי עשויים לתרום להתקדמותו ולרווחתו.

בעיני, רב הדמיון על השוני מבחינת גישות הטיפול באוטיזם ואני מאמינה שזכותו (וחובתו!) הבסיסית של כל הורה או איש מקצוע העוסק בטיפול בילדים לקרוא, ללמד ולבחור בגישה  הטיפולית אליה הוא מתחבר.  אולם, כפי שאין אמת אחת מוחלטת, אין סיבה להתנגשות בין הגישות השונות לקידום ילדים עם אוטיזם ואני מאמינה כי בכל גישה ניתן למצוא אלמנט מוצלח כזה או אחר.

מבחינתי, אפשרי ואפילו חשוב ליצור מסגרת טיפולית רחבה ומותאמת לילד ולמשפחתו, "מותר" ואפילו יעיל לשלב אלמנטים מגישות שונות לטובת טיפול מוצלח בילד עם אוטיזם.

מעבר לסרגל הכלים