Uncategorized

אחת העובדות שלא רבים יודעים על תכניות ABA ביתיות: הן גם מקדמות את הילדים המטופלים וגם מהנות עבורם! מנתחי התנהגות אחראיים על בניית התכניות הללו ומסייעים להוביל שינוי משמעותי בחיי הילד המטופל ומשפחתו. אחד מתחומי ההתמחות הייחודיים של חלק ממנתחי התנהגות הוא הנחיית תכניות טיפול ביתיות לקידום ילדים עם צרכים מיוחדים ובעיקר אוטיזם. מחקרים רבים בדקו את א...