תוצאות מחקרים רבים מדגישות את החשיבות הרבה שבאבחון מוקדם של אוטיזם  (ASD -Autism Spectrum Disorder), אבחון המאפשר הערכה של רמת התפקוד ומידת התמיכה לה זקוק הילד ולא פחות חשוב- התערבות מוקדמת, מכוונת וממוקדת בצרכיו של הילד בהתאם לפרופיל האינדיבידואלי שלו.

בשנים האחרונות נעשים מאמצים רבים לזיהוי סימנים מוקדמים של אוטיזם בקרב ילדים ופעוטות. אחד האתגרים הגדולים ביותר הנו לזהות את הלקות מוקדם עד כמה שניתן, מאחר וחלק מההתנהגויות המאפיינות אוטיזם מתפתחות ו/או ניתנות לזיהוי רק בגיל מאוחר יותר.

איתור (Screening) אוטיזם הנו תהליך קדם-אבחוני, נגיש ופשוט יחסית, אשר ניתן לביצוע בגיל מוקדם מאד ונועד לזהות ילדים אשר עלולים להיות בסיכון לקבלת אבחון של אוטיזם בהמשך חייהם. ישנם מגוון שאלוני איתור מקובלים, חלקם זמינים ברשת ומיועדים לשימוש גננות או הורים מודאגים.

M-CHAT –שאלון לאיתור סימנים לאוטיזם עבור הורים לילדים מגיל 16-30 חודשים

חשוב לדעת, כי שאלוני האיתור אינם כלים מהימנים בדומה לכלים המקובלים לאבחון לאוטיזם, בעיקר מאחר והם נועדו לזהות ולהכליל טווח רחב של ילדים אשר קיימת לגביהם מידה מסוימת של סבירות או חשש כי יאובחנו עם אוטיזם בהמשך. במידה ושאלון האיתור מצביע על קיומם של מאפיינים של אוטיזם אצל הפעוט/הילד, מומלץ לפנות לבירור מקיף יותר ולאבחון מסודר של אוטיזם בהמשך.

אבחון אוטיזם הנו תהליך שיטתי ומורכב, מאחר ואין בנמצא בדיקה נוירולוגית או פיסיולוגית לאישור אבחנה של אוטיזם. התהליך האבחוני מתפרס על פני מספר פגישות עם אנשי מקצוע ומבוסס על בחינת התסמינים הקליניים הקשורים בהתנהגויות ותגובות הילד לסיטואציות שונות. לאחר קבלת האבחון ניתנת הערכה לגבי רמת התפקוד של הילד ומידת התמיכה לה הוא זקוק, החל מתפקוד גבוה ועד לתפקוד נמוך. לקריאה נוספת אודות הקריטריונים העדכניים לאבחון אוטיזם לפי ה-dsm-v  כלי האבחון המקובלים כיום בעולם הנם ADOS ו-ADI. כלים אלה נמצאו כבעלי תוקף ומהימנות גבוהה לאבחון אוטיזם בקרב ילדים. מומלץ לבצע את האבחון במכונים המוסמכים ובעלי הניסיון בתחום אבחון האוטיזם.