הסמכה בניתוח התנהגות יישומי

קורסים רלוונטיים

  • מבוא לניתוח התנהגות
  • שיטות תצפית ומחקר בניתוח התנהגות
  • ניתוח פונקציונלי והערכה פונקציונלית
  • סוגיות קליניות
  • אתיקה
  • התנסות מעשית עם אוכלוסיית ילדים עם ASD  תחת הנחיה: עבודת שדה בניתוח התנהגות בתכנית טיפול ביתית.
  • פרקטיקום: התמחות בילדים בעלי קשיי התנהגות וקשב, בהדרכתו של פרופ’ רולידר,

 לקריאה אודות ההשכלה האקדמית שלי

מה עושה מנתחת התנהגות?