מנתחת התנהגות מוסמכת

הסמכה בניתוח התנהגות יישומי

  • מנתחת התנהגות מוסמכת, מוותיקות מנתחות ההתנהגות בישראל,  מוסמכת ע"י הלשכה האמריקאית לניתוח התנהגות משנת 2007.  בוגרת לימודי הסמכה בניתוח התנהגות יישומי ע"י פרופ' עמוס רולידר, אוניברסיטת תל אביב.

קורסים רלוונטיים

  • מבוא לניתוח התנהגות
  • שיטות תצפית ומחקר בניתוח התנהגות
  • ניתוח פונקציונלי והערכה פונקציונלית
  • סוגיות קליניות
  • אתיקה
  • התנסות מעשית עם אוכלוסיית ילדים עם ASD  תחת הנחיה: עבודת שדה בניתוח התנהגות בתכנית טיפול ביתית.
  • פרקטיקום: התמחות בילדים בעלי קשיי התנהגות וקשב, בהדרכתו של פרופ' רולידר,

 לקריאה אודות ההשכלה האקדמית שלי

מעבר לסרגל הכלים