שילוב ילד עם אוטיזם במסגרת החינוך הרגיל הוא פרויקט מיוחד הדורש שיתוף פעולה בין כל הגורמים המקיפים את הילד: ההורים, המשלבת, הצוות החינוכי ומנחת השילוב.

ישנה חשיבות רבה לקשר בין ההורים למשלבת ולתקשורת ישירה ושוטפת בין הורי הילד המשולב לבין המשלבת המלווה אותו לאורך היום. תקשורת זו מאפשרת העברת מידע חיוני להצלחת תהליך השילוב ומאפשרת להיות עם “האצבע על הדופק” לגבי מידת השתלבותו של הילד, האתגרים והחוזקות שלו בסביבת השילוב, ההתאמות הנדרשות לצורך השתלבותו, ההנחיות למשלבת כיצד להוציא לפועל את המטרות האינדיבידואליות של הילד וכיצד לסייע לו להתמודד עם אתגרים. ולא פחות חשוב- איך לקדם עבורו חוויה חיובית ותחושת שייכות למסגרת החינוכית בה הוא משתלב.

משרד החינוך גם הוא מכיר בחשיבות הקשר בין הורי הילד המשולב לגורמים בסביבת השילוב והוא מעודד תקשורת מיטבית בין ההורים לצוות החינוכי וגם עם המשלבת.

להלן הנחיות משרד החינוך בנושא:

תקשורת מיטבית עם הורים לתלמידים זכאי שירותי חינוך מיוחדים- אוקטובר 2016

תקשורת מיטבית עם הורים לתלמידים עם צרכים מיוחדים- אוקטובר 2022

הורים לתלמידים עם צרכים מיוחדים הם שותפים משמעותיים- מאי 2023