בשנים האחרונות גובר הביקוש לתכניות ABA, מדובר בתכניות המבוססות על ניתוח התנהגות יישומי, גישה קלינית מדעית העוסקת באנשים ובמחקר המדעי של ההתנהגות האנושית ודפוסי למידה. תכניות רבות בארץ ובעולם מתמקדות בקידום ילדים בעלי צרכים מיוחדים ו/או בעלי אבחון אוטיזם באמצעות טיפול ביתי ושילוב במסגרת החינוכית. טיפולים אלה הנם מהנחקרים ביותר והוכחו כאפקטיביים בתחומים רבים ועם אוכלוסיות מגוונות. איך מקימים תכנית ביתית? הקמת תכנית ביתית או תוכנית שילוב מתבצעות ביחד עם מנתח/ת ההתנהגות, בתהליך הדרגתי הכולל כמה צעדים פשוטים, ביניהם איסוף מידע לגבי המטופל/ת, הגדרת מטרות ובניית תכנית ראשונית, גיוס והכשרת צוות, בניית קשר עם המטופל/ת ותחילת עבודה שוטפת של הצוות המטפל

הכרות עם המטופל/ת

ראשית, מתבצע תהליך של איסוף מידע ע”י מנתחת התנהגות לילדים לצורך הכרות ראשונית עם הילד/ה המטופל/ת. איסוף המידע מתבצע באמצעות קריאת דו”חות של אנשי מקצוע המטפלים/טיפלו בילד בעבר, סיכומי אבחונים והיסטוריה רפואית, חינוכית ו/או טיפולית רלוונטית. לעתים יתבקשו ההורים למלא שאלון הורים. תצפיות במסגרת הביתית ו/או חינוכית ייערכו לפי הצורך

בחירת סביבות הטיפול

תכנית ביתית או שילוב במסגרת החינוכית? ואולי יש צורך בשניהם? ילדים עם עיכובים התפתחותיים וקשיי תקשורת יכולים להיתרם מתכנית ביתית הממוקדת בלמידה פרטנית ע”י תרפיסטיות המבקרות באופן קבוע בבית המשפחה ועובדות עם הילד/ה לפי תכנית מסודרת, עם אביזרים וחומרי לימוד מותאמים. העבודה בסביבה הביתית והמוכרת מקנה לילד/ה תחושת ביטחון ומאפשרת למידה מיטבית והקניית מיומנויות שפתיות, חברתיות, קוגניטיביות וכישורי חיים בהתאם לפרופיל האישי ולצרכיו של הילד/ה. התכנית הביתית מיועדת לצמצם פערים התפתחותיים ולהקנות כישורים, מיומנויות ותכנים המשפרים את תפקודו ומקדמים את השתלבותו של הילד/ה בבית ובמסגרת החינוכית. ילדים אחרים זקוקים לתכנית טיפול הכוללת שילוב במסגרת החינוכית ממוקדת בהקניית מיומנויות וכישורים חברתיים ותקשורתיים הרלוונטיים להשתלבות מיטבית במסגרת החינוכית, כולל הכללת הנלמד בתכנית הביתית לסביבת השילוב, עבודה עם בני הגיל ועם הצוות החינוכי. הלמידה בשילוב לרוב תהיה טבעית ומזדמנת, תוך כדי השתלבות הילד בסדר היום הרגיל של המסגרת וקבלת סיוע פרטני ממשלבת לפי הצורך

בניית תכנית ראשונית

בתום תהליך הכרות עם הילד/ה ועל סמך המידע שנאסף נבנית תכנית טיפול ראשונית הכוללת מטרות עבודה ראשוניות, התמקדות בהקניית מיומנויות החסרות לילד/ה ובחיזוק ושכלול מיומנויות קיימות.  תכנית הטיפול תותאם בהדרגה לצרכיו המשתנים ולגילו של הילד/ה, תוך כדי תהליך העבודה השוטף 

במקביל להגדרת המטרות הטיפוליות יש צורך בקבלת מספר החלטות ביחס לתכנית: מהו היקף הטיפול הרצוי (כמה ימים? כמה שעות?), מהי סביבת הטיפול המומלצת לקידום אופטימלי של הילד (בית? מסגרת חינוכית? גם וגם?), כמה אנשי צוות/תרפיסטיות יש צורך לגייס לתכנית? (1? 2-3?).  ההחלטות מתקבלות ע”י ההורים ביחד עם מנתח/ת ההתנהגות  

גיוס והכשרת צוות

גיוס והכשרת תרפיסטים/יות בתכנית ביתית מתבצעים ע”י מנתח/ת ההתנהגות המנחה את התכנית. בתום גיוס הצוות נערכות מספר פגישות הדרכה משותפות לצוות ולהורים לפני תחילת הטיפול בנושאים הרלוונטיים לטיפול. כגון: הכרות עם מאפייני הלקות, הכרות אישית עם הילד ועולמו, הכרות עם הגישה ההתנהגותית וטכניקות למידה, הסבר לגבי התכנית הספציפית של הילד וכיצד ליישם בפועל ועוד. הדרכות שוטפות ניתנות לאחר תחילת הטיפול, באמצעות תצפיות ומשובים של מנתחת ההתנהגות בסביבות השונות.  בנוסף, ישיבות צוות מתקיימות באופן קבוע בבית המשפחה, בנוכחות אחד ההורים לפחות וכל הצוות המטפל. תדירות וזמני הישיבות קבועים לאורך השנה, ונקבעים בהתאם להיקף התכנית 

בניית קשר עם המטופל/ת

טרם תחילת טיפול בסביבות השונות נפגיש בין התרפיסטיות לבין הילד/ה, על מנת לבנות קשר קרוב, חיובי ומחזק. מספר פגישות ההכרות משתנה בין ילד לילד בהתאם לצורך. רצוי להתחיל בתהליך הטיפולי רק לאחר ביסוס קשר קרוב בין התרפיסטיות לילד/ה.   איך יודעים שנבנה קשר קרוב? כשהילד/ה שמח לפגוש את הצוות! אז ניתן לצאת לדרך ולהתחיל בטיפול השוטף בהתאם לתכנית 

?מה עוד חשוב

  • מעורבות ההורים בטיפול הנה קריטית: השאיפה היא, כי לאורך הזמן ההורים יהיו בקיאים במטרות הטיפול הספציפיות של הילד/ה ובאמצעים לקידומו/ה, יהיו נוכחים באופן קבוע בישיבות הצוות, ישמרו על קשר שוטף עם מנתח/ת ההתנהגות לצרכי עדכון והתייעצות ויתנהלו עם הילד בהלימה לתכנית הטיפולית. הדרכות הורים ניתנות בישיבות הצוות ו/או בנפרד, לפי הצורך.
  • במידה וישנם אנשי מקצוע נוספים המטפלים בילד/ה (למשל קלינאית תקשורת או מרפאה בעיסוק) מומלץ לקשר אותם למנתח/ת ההתנהגות לשם ביסוס שיתוף פעולה מקצועי בהמשך.
  • תיאום ציפיות לגבי הטיפול: הקמת מערך של תכנית טיפול ביתית ושילוב הנו תהליך מורכב העלול לקחת זמן וכולל גורמים משפיעים רבים, חלקם לא בשליטתנו: הכשרת צוות לעבודה נכונה, תהליך היכרות עם הילדה והתאמת התכנית האישית, היכולות הראשוניות אותן מביא/ה הילד/ה לטיפול, הסתגלות למערך הטיפול ועוד. חשוב להבין כי יש להתאזר בסבלנות והתוכנית אינה מוקמת מהיום למחר. לעתים נדרש חודש עד חודשיים עד אשר התכנית נכנסת לשגרה ופועלת כהלכה. ולכן, מומלץ להשקיע בהקמת תכנית ביתית בהנחה והתכנית עתידה להימשך לאורך זמן באותה המתכונת.

תכנית ABA-איך מתחילים? עוקבים אחר כל השלבים!