מדיניות השילוב וההכלה במדינת ישראל מאפשרת לילדים עם צרכים מיוחדים בגיל חינוך חובה שילוב בגן רגיל וקבלת תמיכות מסוגים שונים, החל ממשלבת ושעות שילוב ועד לגננת שיח/שילוב. השילוב מאפשר לילדים ללמד ולהתפתח בסביבה הטבעית ולקחת חלק באינטראקציה ומשחק משותף עם עמיתים בני גילם. תהליך השילוב של ילדים עם צרכים מיוחדים בגן רגיל הוא מסע מרגש, מתגמל אך גם מאתגר, הנה 5 דברים שחשוב לדעת על שילוב בגן:

  1. בחירת משלבת לשילוב בגן:

פרט לגננת, המשלבת היא הציר המרכזי בתהליך השילוב בגן, בעיקר בגילאים הצעירים. חשוב לבחור מראש משלבת מתאימה, בעלת גישה לילדים מצד אחד, ונכונות ללמידה ולקידום הילד המשולב מצד שני. משלבת שבאה לעבוד בשביל הילד המשולב, מוכנה לקבל הדרכה וליישם את התכנית האישית שלו, שתצליח לעבוד עם החוזקות של הילד וגם לזהות את תחומי הקושי שלו לאורך היום ולפנות לבקש הדרכה להתמודדות עם אתגרים ולהקניית מיומנויות שחסרות לילד ויכולות לסייע לו בהשתלבות בגן. כדאי לראיין מספר משלבות מראש ולבחור את המתאימה ביותר לילד ולמשפחה.

  1. קבלת הדרכת שילוב מקצועית:

בחרתם משלבת שנראית מתאימה? מצוין. הצעד השני והלא פחות חשוב להצלחת תהליך שילוב בגן הוא לפנות לקבלת ליווי מקצועי ממנחת שילוב, לרוב מדובר על מנתחת התנהגות בעלת ידע וניסיון רלוונטי בשילוב. תחומי האחריות של מנחת השילוב כוללים בניית תכנית שילוב אישית לילד והגדרת מטרות ודרכי סיוע, הדגמה והדרכה למשלבת כיצד לפעול לפי התכנית ולהקנות לילד את המיומנויות להן הוא זקוק לצורך השתלבותו בגן. בנוסף, מנחת שילוב מקיימת פגישות שוטפות עם הגננת בגן לצורך התעדכנות, שיתוף במטרות, הדרכה וחשיבה מקצועית משותפת. וכמובן מסייעת בחיבור בין ההורים והסביבה הביתית לבין התרחש בגן. במידה והרשות המקומית אינה מספקת הדרכה מקצועית לשילוב (באמצעות מדריכת מתי”א/מומחית תחום) כדאי לאתר מנחת שילוב באופן פרטי ע”י ההורים.

  1. קשר שוטף עם הצוות המשלב:

שנה חשיבות רבה לקשר בין הבית לגן. ההורים מהווים את המטפלים המרכזיים של הילד לאורך היום ומכירים את דפוסי ההתנהלות שלו, היכולות והאתגרים. צוות הגן (גננת, סייעת, משלבת) רואים את הילד בסביבה החינוכית-חברתית שלו ומעורבים באופן ישיר במהלך השילוב בגן. הקשר בין ההורים לצוות הגן יכול לתרום  להצלחת השילוב בגן, הן בהיבט של העברת האינפורמציה ואפיון היכולות והאתגרים העומדים בפני הילד, יצירת המשכיות בין הבית לגן, חיזוק הקשרים החברתיים עם בני הגיל ועוד. כדאי לקיים פגישות שוטפות לאורך השנה (לפחות 2-3 פגישות כאלה) בהנחיית מנחת השילוב. בנוסף, מומלץ לתעד את תהליך השילוב של הילד על בסיס יומי (לדוג’, המשלבת תמלא טופס שילוב יומי או הגננת תתעד במחברת קשר) ולשתף במידע את הדמויות בסביבה הביתית לצורך עדכון, עבודה משותפת וקידום תהליך השילוב.

  1. קידום עצמאות בשילוב בגן:

מאחר ושילוב בגן כולל תווך לילד המשולב באמצעות משלבת אישית, כדאי להקדיש מחשבה ואף לתכנן מראש כיצד נכון לעודד מקסימום התנהלות עצמאית של הילד המשולב בהתאם ליכולות של כל ילד וילד. תהליך שילוב מקצועי כולל סיוע, עזרה ותמיכה במקומות שבהם הילד זקוק לכך אך חשוב לקיים שיח וחשיבה משותפת של צוות הגן, המשלבת ומנחת השילוב לגבי מתי נכון  לתת את הסיוע ומתי נכון לאפשר לילד להשתלב באופן עצמאי ולהפחית את הסיוע. זה חשוב גם בהיבט התפקודי (ללמד את הילד להתנהל בעולם ללא תווך במקומות בהם מסוגל לכך) וגם בהיבט הרגשי (בניית תחושת היכולת של הילד, תחושת מסוגלות ודימוי עצמי חיובי).

  1. התאמות והנחות בשילוב בגן:

ילד עם צרכים מיוחדים המשתלב בגן רגיל זכאי לתמיכות ולהתאמות בסביבה לצורך השתלבות מיטבית. לדוגמא- סיוע ממשלבת אישית היא תמיכה מקובלת בשילוב בגן, או- כניסה לגן במהלך זמן החצר לתרגול משחק חברתי בקבוצה שכוללת את הילד המשולב ועוד חבר או שניים היא התאמה מקובלת לילדים שיכולים להיתרם מכך. יחד עם זאת, הגבול בין התאמות חיוניות לבין הנחות או ויתורים לעתים מתעמעם.. כדאי לשאוף שהילד המשולב יתנהל בגן בהתאם לפרופיל התפקודי וליכולות האישיות שלו ולסייע לו להשתלב בדומה לשאר הילדים, לפעול תחת אותם החוקים ולא לעשות ויתורים גורפים או הנחות מיותרות בדרישות, רק כי מדובר בילד עם צרכים מיוחדים. הניסיון מראה כי תחושת רחמים כלפי הילד המשולב איננה תורמת לקידום השילוב ולא מיטיבה עם הילד ואפילו להפך.. לדוג’- ישנם ילדים אוטיסטים ללא פערים בתחום הקוגניטיבי ועם פרופיל תפקודי ורמת שפה והבנה המאפשרות להם להשתתף במפגשים בגן באופן עצמאי ומותאם. לילדים כאלה אין סיבה לקצר מראש את ההשתתפות בזמן מפגש או להושיב משלבת צמודה לידם במהלך המפגש אלא להיפך- להשתמש בנקודות החוזק ולעודד את הילד להשתתפות בדומה לשאר ילדי הגן. שילוב מוצלח הוא דו כווני- מצד אחד נדרשת סביבה מכילה וגמישה אך מצד שני הילד המשולב נדרש להתאים את עצמו לסביבה במקומות בהם הוא מסוגל. כך תרומת השילוב היא לשני הצדדים וחוויית השילוב חיובית.