שילוב ילדים עם אוטיזם

הנחיית שילוב במסגרת החינוכית:

בשלב ראשון:
  • תהליך הכרות מעמיק עם הילד ובני משפחתו באמצעות ראיון/שאלון/תצפיות בבית ו/או במסגרת החינוכית
  • סיוע באיתור, גיוס והכשרה ראשונית של משלבות המתאימות לעבודה עם הילד במסגרת החינוכית.
  • יצירת קשר עם הגננת/מורה וקבלת מידע ראשוני אודות התנהלותו של הילד במסגרת החינוכית
  • הערכת יכולות וקשיים במסגרת החינוכית ואינטגרציה של כל המידע שנאסף לשם בניית תכנית שילוב בהתאמה לצרכי הילד: שילוב מלא/שילוב חלקי/שילוב סמוי

 

בהמשך ולאורך הדרך:
  • ניהול הצוות: בקרה על יישום התכנית כולל קבלת דוחות שילוב יום יומיים מהמשלבות וליווי שוטף על בסיס יום יומי.
  • קיום ישיבות הדרכה קבועות בנוכחות הצוות וההורים לצרכי הדרכת המשלבות, קבלת פידבק מההורים והצוות , הערכת תכנית השילוב וניטור התקדמות הילד.
  • שמירה על קשר שוטף עם הצוות במסגרת החינוכית: קיום פגישות סדירות לאורך השנה לצרכי הדרכה ו/או העברת אינפורמציה אודות התקדמות הילד.
  • תצפיות קבועות על השילוב במסגרת החינוכית לשם הערכת התקדמות הילד ומתן משוב לצוות
  • שיתוף פעולה עם גורמים מקצועיים נוספים המטפלים בילד (כגון מרב"ע, קלינאית תקשורת, גננת/מורה, מדריכים קבוצה חברתית/חוג )
  • מתן ייעוץ : חשיבה רחבה על צרכי הילד וטובתו, ייעוץ לגבי השמה במסגרות המשך וסוג הסיוע העתידי המומלץ לילד, ייעוץ לגבי טיפולים נוספים אשר עשויים לתרום לילד, תמיכה רגשית ו/או כל נושא אחר לפי הצורך.

 

לקריאה אודות  שירותי ייעוץ

מעבר לסרגל הכלים