הנחיית שילוב במסגרת החינוכית:

 

 שילוב ילדים עם אוטיזם בשלב ראשון:

הנחיית שילוב של ילדים עם אוטיזם מחייבת איש מקצוע בעל מומחיות בתחום השילוב, מנתחת התנהגות לילדים עם ניסיון קודם בקידום אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים בגן רגיל

 • תהליך הכרות מעמיק עם הילד ובני משפחתו באמצעות ראיון/שאלון/תצפיות בבית ו/או במסגרת החינוכית
 • סיוע באיתור, גיוס והכשרה ראשונית של משלבות המתאימות לעבודה עם הילד במסגרת החינוכית.
 • יצירת קשר עם הגננת/מורה וקבלת מידע ראשוני אודות התנהלותו של הילד במסגרת החינוכית
 • הערכת יכולות וקשיים במסגרת החינוכית ואינטגרציה של כל המידע שנאסף לשם בניית תכנית שילוב בהתאמה לצרכי הילד: שילוב מלא/שילוב חלקי/שילוב סמוי
 • הגדרת תפקיד המשלבת והדרכה

 

בהמשך ולאורך הדרך:

 • ניהול הצוות: בקרה על יישום התכנית כולל קבלת דוחות שילוב יום יומיים מהמשלבות וליווי שוטף על בסיס יום יומי.
 • קיום ישיבות הדרכה קבועות בנוכחות הצוות וההורים לצרכי הדרכת המשלבות, קבלת פידבק מההורים והצוות , הערכת תכנית השילוב וניטור התקדמות הילד.
 • שמירה על קשר שוטף עם הצוות במסגרת החינוכית: קיום פגישות סדירות לאורך השנה לצרכי הדרכה ו/או העברת אינפורמציה אודות התקדמות הילד.
 • תצפיות קבועות על השילוב במסגרת החינוכית לשם הערכת התקדמות הילד ומתן משוב לצוות
 • שיתוף פעולה עם גורמים מקצועיים נוספים המטפלים בילד (כגון מרב”ע, קלינאית תקשורת, גננת/מורה, מדריכים קבוצה חברתית/חוג )
 • מתן ייעוץ : חשיבה רחבה על צרכי הילד וטובתו, ייעוץ לגבי השמה במסגרות המשך וסוג הסיוע העתידי המומלץ לילד, ייעוץ לגבי טיפולים נוספים אשר עשויים לתרום לילד, תמיכה רגשית ו/או כל נושא אחר לפי הצורך.

שילוב ילדים עם אוטיזם עשוי לקדם משמעותית את הילד המשולב ולספק לו כלים להשתלבות מוצלחת בסביבה. רוצים לדעת מהו הסוד לשילוב מוצלח בגן הילדים?

לקריאה אודות  שירותי ייעוץ