תכנית שילוב בגן עבור ילד עם צרכים מיוחדים המשולב בחינוך הרגיל היא תכנית מקצועית שנבנית בהתאמה לילד ולצרכיו הספציפיים, כך שלכל ילד ישנה תכנית אישית ושונה הכוללת מטרות ייחודיות בתחומים השונים. יחד עם זאת, ישנן מטרות רוחביות שרלוונטיות לשילוב באופן כללי, בעיקר בתחומים החברתיים-תקשורתיים, קידום עצמאות והקניית אסטרטגיות התמודדות שיאפשרו לילד המשולב להמשיך להשתלב בהצלחה. התפקיד המרכזי של המשלבת הוא להוציא לפועל את התכנית האישית של הילד ולסייע לו באמצעות מתן תווך מתאים, יצירת תחושת הצלחה ובטחון.

תפקיד המשלבת בתקשורת עם ילדי הגן:

השתתפות בפעילויות, פיתוח עניין באחר, ערנות לסביבה, סיוע בתגובתיות לאחר, ללמד איך להשיג את תשומת הלב של מבוגר או ילד, פיתוח שיחות קצרות הדדיות, פיתוח כישורי משחק תואמי גיל, משחק משותף עם עמיתים, עידוד יוזמות כלפי ילדים ועוד.

תפקיד המשלבת בקידום אינטראקציה ותקשורת עם צוות הגן:

המשלבת עוזרת לילד המשולב להיענות להוראות הצוות ולקחת חלק במתרחש בגן בדומה לשאר הילדים, לשמור על כללי הגן וללמד מהן נורמות ההתנהגות המקובלות במסגרת. המשלבת עוזרת לילד ליצור קשר קרוב עם הדמויות המשמעותיות בגן כמו גננת וסייעות על מנת שיוכל להתנהל ישירות מולן, להגיב לפניות שלהן וליזום פניות כלפיהן לפי הצורך, למשל פניות לשיתוף, בקשת עזרה או קבלת מידע ועוד.

תפקיד המשלבת בעידוד התנהלות עצמאית לאורך היום:

התנהלות עצמאית (בהתאם ליכולתו של כל ילד וילד) היא המפתח לילד עם תחושת מסוגלות, דימוי עצמי חיובי ובטחון. תפקיד המשלבת לקדם עצמאות אצל הילד המשולב להכיר את מגוון אזורי המשחק והפעילות בגן, היא פועלת לקידום השתלבות עצמאית בשגרת היום בגן ובונה את יכולתו של הילד המשולב לעבור עצמאית בין פעילויות השונות ולהשתתף לפי בחירתו. היא מלמדת כישורי חיים תואמי גיל ADL- לדוגמא הליכה עצמאית לשירותים, תליית התיק, לבישה ופשיטת מעיל, הורדת נעליים- כל מה שנדרש מהילדים האחרים לעשות במסגרת הגן. היא מלמדת את הילד כיצד להשתתף עצמאית במפגשי התוכן בגן, בחצר או בארוחות, הכל לפי הצורך ובהתאם לגילו ולמסגרת בה הוא משולב.

תפקיד המשלבת בפיתוח מיומנויות וכישורי למידה:

אחד מתפקידיה החשובים ביותר של המשלבת הוא לסייע לילד המשולב בפיתוח מיומנויות וכישורים שיעזרו לו להשתלב בהצלחה. כלומר- לא רק להתמקד במטרה ספציפית אלא גם להסתכל בראייה רחבה ולזהות מה חסר לילד ומה יכול לעזור לו. למשל- ישנם ילדים שיכולים להיתרם מפיתוח היכולת ללמד מצפייה באחר, ילדים אחרים זקוקים ללמידת מיומנות של פתרון בעיות עצמאי או למידה בקבוצה או למידת עמיתים. זיהוי ופיתוח הכישורים הספציפיים לכל ילד משולב עשויים לסייע לו לעבור בהדרגה ללמידה עצמאית וטבעית בדומה שאר הילדים, ועם הזמן להישען פחות על תווך אישי מהמשלבת, כמובן בהתאם לחוזקות וליכולות של כל ילד וילד.

תפקידה של המשלבת:

על מנת לקדם את המיומנויות שפורטו, תפקיד המשלבת כולל התנהלות מול 3 גורמים במקביל: מול הילד המשולב, מול ילדי הגן ומול הגננת ושאר צוות הגן.

בעבודה עם הילד המשולב המשלבת מתמקדת במתן סיוע והקניית מיומנויות בהתאם לתכנית האישית של הילד, וכן באיתור מוקדי קושי ותחומים שיש לחזק וללמד.

בעבודתה מול ילדי הגן המשלבת מתמקדת בבניית קשר חיובי עם שאר הילדים לצורך מתן תווך עקיף לילד המשולב דרך הילדים האחרים, בניית לגיטימיות והעצמה של הילד המשולב מול הגננת ושאר הילדים, איתור ילדים פוטנציאלים למשחק משותף בגן ועוד.

עבודתה של המשלבת מול צוות הגן חשובה מאין כמוה וכוללת בראש ובראשונה יצירת יצירת קשר חיובי עם הצוות, שיתוף הגננת במטרות השילוב, מתן מודל כיצד לתווך לילד לאורך היום, ועוד.

אין ספק כי שיתוף פעולה בין המשלבת לצוות החינוכי בגן ולשאר ילדי הגן תורם משמעותית להצלחת השילוב

איך עושים את זה נכון?

מומלץ להיעזר במנחת שילוב בעלת המומחיות הרלוונטית לילד שלך, לגילו ולמסגרת בה הוא משולב. ליווי מקצועי כזה יוכל לתת מענה למשלבת איך לשלב את הילד בהצלחה. רוצים לדעת מהו הסוד לשילוב מוצלח?