מהבלוג

ניתוח התנהגות יישומי (ABA; Applied Behavior Analysis) הנו מדע העוסק בהבנה של ההתנהגות ובקידום התנהגויות בעלות משמעות למטופל ולמשפחתו. גישה קלינית-מדעית זו מתבססת על זיהוי והסבר הקשר בין ההתנהגות האנושית לבין גורמי הסביבה המשפיעים עליה. עד היום נערכו אלפי מחקרים בתחום במטרה לזהות כיצד נלמדת התנהגות וכיצד היא משתנה לאורך זמן. הממצא המרכזי היה, כי ...

בשנים האחרונות חלה עליה משמעותית במספר הילדים המאובחנים על הרצף האוטיסטי, נכון לשנת 2023 ארגון הבריאות העולמי העריך שכ-1 מכל 100 ילדים הוא על הספקטרום האוטיסטי. אבחון אוטיזם בילדים מתבצע במסגרת סדרת פגישות עם הילד והוריו, אשר במהלכן בוחנים את התנהגותו של הילד באמצעות תצפית, שאלוני הורים ואינטראקציה עם הילד. התוצאות של האבחון נקבעות לפי קיומם של מספ...

אבחון אוטיזם בילדות מתבצע על בסיס מספר קריטריונים הקשורים בתקשורת ואינטראקציה חברתית, בצרוף דפוסי התנהגות מסוימים המאפיינים את המאובחנים. רמת התפקוד של המאובחן מושפעת מכמות התסמינים, צורת הביטוי שלהם ומידת החומרה והיא משתנה מאדם לאדם, כאשר בעבר היה נהוג לסווג את רמות תפקוד לגבוה או נמוך וכיום מקובל לסווג לפי מידת התמיכה לה זקוק האדם. קיימות 3 דרגות...

מדיניות השילוב וההכלה במדינת ישראל מאפשרת לילדים עם צרכים מיוחדים בגיל חינוך חובה שילוב בגן רגיל וקבלת תמיכות מסוגים שונים, החל ממשלבת ושעות שילוב ועד לגננת שיח/שילוב. השילוב מאפשר לילדים ללמד ולהתפתח בסביבה הטבעית ולקחת חלק באינטראקציה ומשחק משותף עם עמיתים בני גילם. תהליך השילוב של ילדים עם צרכים מיוחדים בגן רגיל הוא מסע מרגש, מתגמל אך גם מאתגר, ...

עם הירידה בגילאי האבחון ישנם פעוטות רבים ואפילו תינוקות החל מגילאי שנה המאובחנים בספקטרום האוטיזם. חשוב לדעת- יש מה לעשות! בעשור האחרון מספר הילדים שאובחנו עם אוטיזם נמצא בעליה, כך גם הפתרונות הטיפוליים לילדים הללו. מחקרים מצאו שהילדים שקיבלו תכנית טיפול מקצועית אינטנסיבית הראו התקדמות משמעותית בשפה ותקשורת, קוגניציה, חברתיות ומיומנויות יום יום....

טיפול בילד עם אוטיזם בגיל הרך מהווה את אחת המשימות המרכזיות של ההורים לאחר קבלת האבחון. מרבית הילדים המאובחנים יראו פערים התפתחותיים בתחומים השונים: בתחום החברתי, תקשורתי וקוגניטיבי. חלק מהילדים בעלי עיכוב שפתי, חלקם עשויים להיות בעלי פערים בידע עולם או קשיי ויסות, לעתים עם קשיי למידה ו/או קשיי התנהגות. חוסרים אלו מקשים על יכולתם של הילדים להשתלב ב...

אבחון אוטיזם בילדים מתבצע על סמך קיומם של מספר קריטריונים הקשורים בתקשורת ואינטראקציה חברתית בצרוף דפוסי התנהגות מסוימים המאפיינים את המאובחנים. רמת התפקוד של המאובחן מושפעת מכמות התסמינים, צורת הביטוי שלהם ומידת החומרה והיא משתנה מאדם לאדם, כאשר בעבר היה נהוג לסווג את רמות תפקוד לתפקוד גבוה או תפקוד נמוך, כיום מקובל לסווג לפי מידת התמיכה לה זקוק ה...

בעשור האחרון ישנה עליה משמעותית בכמות הילדים המאובחנים עם אוטיזם לצד ירידה בגילאים בהם ניתן לאבחן, כיום ניתן לבצע אבחון רשמי כבר מגיל שנה ואפילו לפני כן- לזהות סימנים מקדימים ללקות תקשורת ועיכובים התפתחותיים אצל תינוקות בני מספר חודשים. זיהוי מוקדם מאפשר להורים להתאים לילד את הטיפול המיטבי שיסייע לו להתפתח. איך עושים את זה נכון ומהן אפשרויות הטיפול...

תכנית שילוב בגן עבור ילד עם צרכים מיוחדים המשולב בחינוך הרגיל היא תכנית מקצועית שנבנית בהתאמה לילד ולצרכיו הספציפיים, כך שלכל ילד ישנה תכנית אישית ושונה הכוללת מטרות ייחודיות בתחומים השונים. יחד עם זאת, ישנן מטרות רוחביות שרלוונטיות לשילוב באופן כללי, בעיקר בתחומים החברתיים-תקשורתיים, קידום עצמאות והקניית אסטרטגיות התמודדות שיאפשרו לילד המשולב להמש...

האם לשלב את הילד כבר בגן או לחכות לבית הספר? ילדים עם צרכים מיוחדים בגיל הרך יכולים להיתרם משמעותית משילוב במסגרת גן רגיל, כך מצד אחד הם נחשפים לדפוסי תקשורת וחברתיות של בני גילם בהתפתחות תקינה ולתכני לימוד מעשירים ופעילויות תואמות גיל, ומצד שני הם זכאים לקבלת סיוע אישי ומשלבת שמלווה אותם בגן לאורך היום.   מתי כדאי להתחיל שילוב ילד אוטיסט בגן ר...